استفاده از ناوگان هواپیمایی خارجی نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات کلان و امنیتی است

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «محمد محمدی‌بخش» با اشاره به مطرح شدن موضوع حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای جابه‌جایی مسافران پروازهای داخلی اظهار داشت: این مساله بسیار مهم و استراتژیک با توجه به ناترازی موجود در ناوگان هواپیمایی کشور مبنی بر نیاز به ۳۰۰ فروند هواپیما، حد فاصل ۲۰۰ فروند موجود تا ۵۰۰ فروند برای پاسخ به نیاز مردم است.

وی افزود: با هدف بهره‌مندی مردم کشورمان از خدمات حمل و نقل هوایی، از همه بسترهای لازم برای توسعه شبکه پروازی چه داخلی و چه خارجی استفاده می‌کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: یکی از این مسیرها استفاده از شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی و داخلی با در نظر گرفتن ملاحظات مهمی در سطح کلان و تایید دستگاه های امنیتی است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان‌کرد: به شرط آنکه ملاحظات فوق الذکر در نظر گرفته شود، استفاده از ناوگان خارجی برای پاسخ به نیاز موجود و جبران کمبود ناوگان داخل کشور، قابل قبول است.