اماکن دیدنی ترکیه (کوه نمرود (Nemrut))

آثار تاریخی ترکیه – کوه نمرودکوع نمرود را باید یکی از اعجاب‌آورترین آثار تاریخی ترکیه دانست. در ارتفاع پنجاه متری آن، مجسمه‌هایی غول‌پیکر به شکل سر انسان قابل مشاهده است. آن‌ها در واقع ترکیبی از اساطیر ایرانی، یونانی و ارمنی به شمار می‌روند. گفته می‌شود آن‌ها پیشتر کاملتر بوده و شکل بدن را نیز شامل می‌شدند، اما بعد از تخریبشان به دست عده‌ای، امروز تنها سرهای مجسمه‌ها باقی مانده است. طبق اسناد تاریخی، آن‌ها برای محافظت از مقبره آنتیوخوس اول، پادشاه کوماژن، ساخته شدند.

آثار تاریخی ترکیه – کوه نمرودطبق تعریفی دیگر، آن‌ها بخشی از یک معبد باستانی بزرگ به شمار می‌روند. در تاریخ، پادشاهی کوماگنه به عنوان یک امپراطوری مستقل که حدود 100 سال قبل از میلاد در جنوب شرقی آناتولی ایجاد شده بود، یاد می‌شود. در این امپراطوری تلاش شده بود مردمانی از جامعه‌ها، دین‌ها، مذهب‌ها و فرهنگ‌های مختلف کنار یکدیگر جمع شوند. پادشاه با نیت در اختیار داشتن محافظت خدایان و حفظ مردم از بلا، تعدادی معبد در سرتاسر منطقه تحت اختیار کوماگنه ایجاد کرد و کوه نمرود یکی از همان‌ها محسوب می‌شود.