برگزاری ششمین کارگاه امریه تداوم پروازی EASA

20 و 21 نوامبر 2018، EASA ششمین کارگاه امریه تداوم پروازی (Airworthiness Directive یا AD) خود را در کلن آلمان برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این کارگاه این است که سازمان‌های مرتبط، نظیر شرکت‌هایی که در بخش‌های طراحی، تعمیر و نگهداری، CAMO و… فعالیت دارند، درک بهتری از روند انتشار اطلاعات اجباری تداوم پرواز (MCAI)، امریه‌های تداوم پرواز (AD) و ابلاغیه‌های اطلاعات ایمنی (SIB) کسب کنند.