بطال مجوز پرواز هواپیمای دو نفره داخلی/تلاش سازمان هواپیمایی در تولید رانت برای ذینفعان واردات هواپیما‌

در حالی که شرکت داخلی تولیدکننده هواپیمای دو نفره در کشور فعالیت می‌کرد، اما صدور مجوز پرواز و آموزش این هواپیما برای شرکتی غیرمتخصص در این حوزه، موجب بروز سانحه برای «پرنده آبی» شد و این بهانه‌ای به دست ذینفعان واردات هواپیماهای دو نفره در ابطال مجوز تولید این هواپیما در داخل داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌، ‌26 اردیبهشت امسال بود که پس از بروز چندین سانحه برای هواپیماهای سبک و فوق سبک در کشورمان، سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به آموزشگاه‌های خلبانی، بر موضوع توقف آموزش پرواز‌ی هواپیمایی و هلی‌کوپتری سبک و فوق‌سبک تأکید و اعلام کرد ضروری است که همه آموزشگاه‌ها نسبت به انجام بازرسی و ممیز‌ی ایمنی داخلی اقدام کنند.