تور دبی ویژه 12 دی

✨تور دبی
?3شب و 4 روز
✅هواپیمایی ایران ایر
✅ویژه 12 دی
3* GOLDEN SQUARE 2.990
3* DELMON 3.090
3* CITY STAR 3.190
3* CALLIFORNIA 3.190
4* REFLECTION 3.290
4* GRAND CENTRAL 3.390