تور قبرس شمالی نوروز 98

✨نوروز 98
✨تور قبرس شمالی
📆6 شب و 7 روز
📆ویژه 28 اسفند الی 7 فروردین

4*(HB) RIVERSIDE 7.990
5*(ALL) MALPAS 8.990
5* (ALL) LORDS PALACE 11.990
5*(UALL) CONCORDE LUXURY 12.090
5*(ALL) SALAMIS 12.490
5*(ALL) ACAPULCO 12.590
5*(UALL) MERIT PARK 13.830
5*(FB) CRATOS 14.700
5*(FB) ELEXUS 15.130
5* (FB) KAYA PALAZZO 17.310