زحمتکشان: پروژه توسعه اپرون فرودگاه تبریز تا پایان سال به اتمام می رسد

مدیرکل عمران و توسعه فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با حضور در فرودگاه تبریز از پروژه های در دست اجرای این فرودگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان آذربایجان شرقی؛ در این بازدید که مدیرکل و معاونین فرودگاه های استان آذربایجان شرقی، مشاورین و پیمانکاران پروژه ها نیز حضور داشتند، محمدرضا زحمتکشان مدیرکل عمران و توسعه فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با حضور در محل پروژه های توسعه ترمینال 3 و توسعه اپرون از میزان پیشرفت و آخرین وضعیت آنان بازدید کرد.

صفایی مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی با ارائه توضیحاتی از وضعیت پروژها گفت: پروژه توسعه و بهسازی اپرون بتنی و تاکسی وی های ارتباطی فرودگاه تبریز با اعتباری بالغ بر 235 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در حال اجرا است.

وی افزود: پروژه توسعه ترمینال 3 یکی از پروژه های مهم فرودگاه تبریز در چند سال اخیر است که طی آن ترمینال 3 فرودگاه تبریز با هزینه ایی بالغ بر 38 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به مساحت 787 مترمربع توسعه می یابد.

پس از انجام این بازدید، جلسه ای در دفتر مدیرکل فرودگاههای استان تشکیل و حاضران به بررسی راهکارهای تسریع در انجام پروژه ها پرداختند.

در این جلسه زحمتکشان با ابراز رضایت از پیشرفت پروژه های فرودگاه تبریز گفت: پروژه توسعه اپرون فرودگاه تبریز تا امروز از پیشرفت 50 درصدی برخوردار است و پیش بینی می شود این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

در این جلسه مقرر شد؛ سقف سازه فضایی توسعه ترمینال شماره 3 تا 10 روز آینده تمام شود. همچنین نسبت به پیش بینی تاسیسات اتاق سیگار در پروژه توسعه ترمینال تمهیدات لازم اتخاذ شود.

همچنین تصمیماتی از قبیل جابجایی پست برق، لزوم اجرایی شدن سیستم ارتینگ پروژه اپرون و همچنین رعایت عمل آوری و محافظت از بتن در هوای سرد اتخاذ شود.

منبع: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور