فرودگاه مشهد در جمع ١٠٠ فرودگاه برتر جهان

⭕️مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفته‌است در حال حاضر ٢ فرودگاه کشور، یعنی فرودگاه مهرآباد و فرودگاه مشهد، در رده‌بندی ۱۰۰ فرودگاه برتر جهان قرار گرفته‌اند.