مجوز اردن به شرکتهای هواپیمایی برای استفاده از آسمان سوریه

اردن در اقدامی که برای نخستین بار پس از آغاز بحران سوریه صورت می‌گیرد به شرکت‌های هواپیمایی این کشور اجازه داد تا از آسمان سوریه برای پروازهای خود استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان هواپیمایی اردن در اقدامی که برای نخستین بار پس از آغاز بحران سوریه صورت می‌گیرد به شرکت‌های هواپیمایی این کشور اجازه داد تا از آسمان سوریه برای پروازهای خود استفاده کنند.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی اردن، این تصمیم در پی ارزیابی درخصوص امنیت و میزان خطرپذیری پروازی بر فراز آسمان سوریه صورت گرفته است.

سازمان هواپیمایی اردن افزود: ارزیابی‌های صورت گرفته مثبت بوده و حاکی از آن است که مناطقی در سوریه که امکان پرواز در آنها وجود دارد از ثبات برخوردار هستند.

این سازمان در عین حال به شرکت‌های هواپیمایی که می‌خواهند از آسمان سوریه استفاده کنند، اعلام کرد درنظر داشته باشند که درحال حاضر حریم هوایی این کشور تحت پوشش راداری قرار ندارد و سازمان ترابری هوایی اردن کنترل و رصد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی اردنی را به عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که شرکت خطوط هوایی اردن هنوز تصمیمی درخصوص استفاده از حریم هوایی سوریه اتخاذ نکرده است.

یادآور می‌شود که از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ و جنگ داخلی در این کشور، اردن استفاده از آسمان سوریه را به خاطر مسائل امنیتی ممنوع کرد.