وصول و واریز ۱۰۶۰ ملیارد ریال درآمد سازمان هواپیمایی در سال‌ ۹۶‌

درآمدهای سازمان هواپیمایی کشوری براساس قوانین مربوطه، قانون بودجه سنواتی و آیین‌نامه ماده ۶۳ قانون وصول و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران وصول می‌‌شود که در سال ۹۶ مبلغ ۱۰۶۰ ملیارد ریال وصول و واریز شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس ماده ۵۳ بند یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به منظور ارتقای ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب اساسنامه‌هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌ و بودجه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره می‌شوند.

دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشور معرفی شده است.

براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در خصوص اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران کارگروهی در حوزه مدیریت و راهبر امور حقوقی شرکت مذکور تشکیل شد پس از تدوین پیش‌نویس اساسنامه توسط کارگروه مذکور مراتب جهت اصلاحات لازم به ستاد وزارت راه و شهرسازی ارسال شد و همچنین ارسال پیش‌نویس به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اخذ نظرات سازمان‌های مذکور تا پس از اعلام نظر نهایی سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌ و بودجه کشور، با امضای وزیر راه و شهرسازی جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال شد.

براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در خصوص اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری اقدامات لازم در راستای تدوین اساسنامه آغاز شد و پس از کارشناسی‌های مختلف ماحصل آن از طرف سازمان هواپیمایی به ستاد وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شد سپس در چند مرحله نسبت به اصلاح آن و اعمال ملاحظات وزارت مذکور اقدام و پس از این مرحله جمع‌بندی حاصله برای بررسی و تصویب طی نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ارسال شد.

براساس ماده ۵۳ بند ۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری شامل هزینه‌ای و سرمایه‌ای از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد ۳۸ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌شود؛ دستگاه اجرایی این سند بالادستی سازمان هواپیمایی کشوری است.

براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در حال حاضر درآمدهای سازمان هواپیمایی کشوری براساس قوانین مربوطه، قانون بودجه سنواتی و آیین‌نامه ماده ۶۳ قانون وصول و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران وصول می‌گردد؛ در سال ۹۶ مبلغ ۱۰۶۰ ملیارد ریال وصول و واریز شده است. بازنگری در تعرفه در شورای عالی هواپیمای کشوری مطرح نشده است.