پایان مرمت سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تا مهر ۱۴۰۰

عملیات اصلاح استریپ‌ها و ترمیم سطوح پروازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هم اکنون در حال اجرا است و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به سرانجام می‌رسد.
پایان مرمت سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تا مهر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، این پروژه در راستای حفظ استانداردها و ارتقای کیفیت عملیات پروازی در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) آغاز و در حال انجام است.

پروژه اصلاح استریپ باندها همراه با بهسازی سطوح پروازی پس از گذشت حدود پنج سال از آخرین مرمت سازی، با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا می‌شود.

این پروژه از اواخر سال گذشته شروع شد و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مطابق با برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده توسط پیمانکار به پایان خواهد رسید.