باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد برای همه شرکت‌های هواپیمایی باز شد

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه‌ بین المللی مهرآباد از باز شدن باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد برای همه شرکت‌های هواپیمایی خبر داد.

به گزارش بازار، محمد الهی نیا معاون عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت: از امروز ۱۲ آذر ماه، باند ۲۹ چپ این فرودگاه به‌منظور بهره‌برداری همه شرکت‌های هواپیمایی باز شده است.

وی افزود: با تکمیل مراحل کالیبراسیون تجهیزات کمک ناوبری و کمک‌بصری باند به‌سازی شده ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد، آخرین مستندات نحوه بهره‌برداری عملیاتی از این باند، تکمیل و منتشر شد و در قالب AIP SUP ۲۵/۲۲ در اختیار شرکت‌های هواپیمایی و سایر بهره‌برداران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین اللملی مهرآباد، الهی‌نیا اظهار داشت: باند ۲۹ چپ مهرآباد که از ١٧ آبان سال‌جاری و پس از افتتاح رسمی توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مورد بهره‌برداری شرکت‌های هواپیمایی جهت برخاست قرار گرفته بود، از امروز شنبه ١٢ آذر ساعت ١٠:٣٠ به‌طور کامل برای کلیه پروازها مورد بهره‌برداری قرار گرفت.