تور دبی ویژه 11 اسفند

✨تور دبی
📆3شب و 4 روز
✅هواپیمایی ایران ایر
✅ویژه 11 اسفند

3* Empire 3.290
3* Golden square 3.390
3* Mayfair 3.490
3* Delmon 3.490
3* City star 3.550
3* Callifornia 3.590
4* Reflection 3.600
4* Grand central 3.790
4* New Blackstone 3.790
4* Avari 3.990
4* Nihal palace 4.090
4* Summit 4.150
4* City season 4.190
5* Copthorn palace 4.290
5* Somewhere 4.390