تور ویتنام نوروز 98

✨نوروز 98 ✨
✨تور ویتنام
✨3 شب هوشی مینه + 3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز
✨ویژه 02 فروردین

3* GK CENTRAL HOTEL
3* LA BEAUTE DE HOTEL
3* SWAN CRUISE
690$ + نرخ پرواز

4* HARMONY HOTEL
4* HANOI PEARL
4* BELLEZZA CRUISE
790$ + نرخ پرواز

5* REX HOTEL
5* MELIA HOTEL
5* DRAGON LEGEND CRUISE
1.090$ + نرخ پرواز