سیزده بدر مبارکتون باشه

?سیزده تا بدی ‌
?سیزده تابلا
?سیزده تا زشتی ‌
?سیزده تا نحسی
?سیزده تا غصه ‌
?سیزده تا ناکامی
?سیزده تا مریضی از وجودتون دوربشه
?درعوض1397 دونه شادی وخوشیهای پایدار براتون بمونه ‌?

دوستان ۱۳ بدر پر خاطره ای و براتون آرزومندیم ❤️ ‌

?فقط ! با طبیعت دوست باشیم?❤️