برقراری مجدد پرواز تهران-سبزوار هواپیمایی آسمان

پس از وقفه‌ایی یک ماهه، پروازهای فوکر ۱۰۰ آسمان در مسیر تهران – سبزوار- تهران از سرگیری شد.با پیگیری های صورت گرفته و نظر به ضرورت خدمت رسانی به مردم شهرستان سبزوار، مسیر پروازی تهران – سبزوار – تهران شرکت هواپیمایی آسمان پس از وقفه یی یک ماهه از سرگیری شد.

این پرواز روزهای دوشنبه هرهفته با هواپیمای فوکر ۱۰۰ ( ورود به سبزوار ساعت ۱۰:۵۰ و خروج از سبزوار ۱۱:۳۰) انجام می شود.

منبع : وزارت راه و شهر سازی